ZAR

(Rusija)

22. jun 2023. | 20:30h | Velika terasa, Palić

Muzičke, performativne i terapeutske umetničke prakse: ZAR projekat kombinuje arhaične vokalne pejzaže, zvuk orijentalne laute, a u pojedinim slojevima se koristi i elektronskom ritmovima.

 

Na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, pojam „ZAR“ označava paganske rituale transa, kroz koje nas na uvodu u 20. Etnofest vodi Dmitrij Globa (ex.Phurpa, trenutno Mansur, solo alias – Olmo Lungring). Ritualne maske za nastup napravila je Galina Gofenšefer.