PAUL SCHUBERTH – TOMÁŠ NOVÁK DUO

Austria / Czech Republic

Petak, 23.06.2017, 20.30

Paul Schuberth i Tomáš Novák su se prvi put upoznali 2012, iako njihova muzička saradnja počinje tek dve godine kasnije, kada i počinju svoju potragu za drugačijom interpretacijom i zvukom. Kao krajnji cilj, sebi su zacrtali savršenu mezalijansu muzičkog disbalansa, sakrivene elemente virtuoznosti, umerenu eksplozivnost, pretencioznu jednostavnost, nespretnu ozbiljnost i sofisticiranu pop muziku. Zvuči neobično? Paul, harmonikaš koji dolazi iz Gornje Austrije i Tomáš, violinista koji je rođen u Pragu, upravo to i rade – na posve neobičan i drugačiji način prilaze poližanru zvanom world music: kod njih tradicionalne slovačke narodne pesme mogu da zvuče kao crkveni slavopoji, škotske kafanske numere kao ruske ljubavne, a irske džigove – rađe i ne sviraju.

Paul Schuberth (1994), jedan je od najpoznatijih austrijskih haramonikaša. Od 2007. započinje koncertne aktivnosti, a nastupao je širom Evrope, nekim azijskim i afričkim zemljama. Studirao je klasičnu harmoniku i kompoziciju, ali je vrlo aktivan i na džez sceni, te kao slobodni improvizator. Do sada je izdao 12 albuma, a nastupa u različitim muzičkim formacijama, među kojima se ističu Akk:zent trio, harmonikaški kvartet Belafour, i dr.

Tomáš Novák (1987) je studirao violinu na bečkom kontervatorijumu, a trenutno pohađa studije džez violin i kompozicije na AntonBrukner univerzitetu u Lincu. Njegov prvi album iz 2011. pod nazivom “Tierlieder” sadrži je 10 originalnih bečkih šansona, dok poslednji “Altre storie” – duo formacija sa Paul Schuberth-om iz 2016, okrenuta je već ranije pomenutom istraživanju muzčkih različitosti. Nastupao je u mnogim evropskim gradovima.