OI DIPNOI

Italy (Sicily)

Subota, 23.06.2018, 21.15 @ Palić (Velika terasa)

Dipnoi su živi fosili, red praistorijskih riba koje imaju ostatke rudimentarnih pluća: tokom perioda suša, prilagođavajući se okruženju, one se sakrivaju malim i vlažnim jamama, i mogu da udahnu atmosferski vazduh. Ovo je zapravo idealna metafora koja opisuje trenutnu muzičku scenu na Siciliji: u ime opstanka…
Poetika koju gradi trio Oi Dipnoi je rođena u spoju tradicije i inovacija: jedna obogaćuje drugu u neprestanom dijalogu, pri čemu elementi muzičke kulture dobijaju nove obrise i vrednosti.

Valerio Kairone je multi-instrumentalista koji dugo istražuje nasleđe i prikuplja melodije regiona. Nekada su protagonisti ovog nasleđa bili pastiri i farmeri. Oni su stvarali muzički mikro-univerzum koji su proučavali poznati pisci na Siciliji krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Ali akademska doktrina istih je ostala daleko. Verovatno je i dobro što ova muzika nije otkrila veliku pozornicu, dok se nisu stvorili adekvatni uslovi u kojima ona neće izgubiti svoj identitet. Stvaranje originalnog repertoara ovog nesvakidašnjeg tria, bazirano je na arhaičnom-, a opet progresivnom pristupu u kojem teme razvija i održava dijatonska harmonika, podržana od strane ritmičke sekcije, sa udarnim i dvostrukim basovima Marija Gulisana i Marka Karnemole. Rezultat je novi zvuk pun karaktera, koji na pozornice 15. Etnofesta stiže u subotu 23. juna 2018.
Dobrodošli.

Valerio Cairone – dijatonska harmmonika, gajde
Marco Carnemolla – bas
Mario Gulisano – udaraljke