ODSEK ZA TRADICIONALNO PEVANJE I ETNOMUZIKOLOGIJU MUZIČKE ŠKOLE U SUBOTICI

Utorak, 21.06.2016, 20.00

Učenici ovog odseka pohađajući nastavu uče o tradicionalnoj muzici i plesu Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali takođe i o drugim zemljama Balkana i sveta. Kao glavni predmet, tradicionalno pevanje zauzima najznačajnije mesto među predmetima odseka za Etnomuzikologiju. Naime, u okviru ovog predmeta učenik se u što je moguće većoj meri upoznaje sa vokalnom tradicijom svih folklornih zona Srbije, ali takođe i susednih zemalja i sličnih govornih područja. Učenici u određenoj meri savladavaju zapisivanje vokalnih muzičkih primera – melografiju, uče o principima sakupljanja muzičke tradicije, slušaju terenske snimke, te na osnovu svega ovoga savladavaju stilske karakteristike različitih oblasti.

Na Etnofestu će se izvesti repertoar za koji se veruje da sadrži u sebi arhaičniji zvuk, odnosno pesme koje se u etnomuzikološkom svetu svrstavaju u pesme starijeg stila izvođenja. Za njih je karakteristično bilo da ih u obrednim prilikama posebno izvode grupe muškaraca ili žena. Kasnije, postepenim promenama društvenih okolnosti pojedine pesme „iz vika“ se izvode u paru, a najčešće su rodbinske prirode. Svoj nastup na festivalu učenici završavaju setom novijih seoskih pesama sa početka 20. veka, kao izvestan prelaz u sazvučja muzički približnija durskom i molskom sistemu.

Blok I – izvode samo devojke – obredne su pesme (svatovska, đurđevdanska, uz rad)
Ne daj brale seju svoju – svatovski glas, Rudnik, Gornja Crnuća
Smilje brala Smiljana devojka – đurđevdanska pesma, Knić, Gruža
Karavilje, kara li te majka – pesma uz komišanje, Rudnik, Gornja Crnuća

Blok II – izvode momak i devojke (jedna porodična i ljubavne pesme, o skrivenim željama muškaraca i žena)
Tri su seje gajtan plele – pesma udvoje, Azbukovica, Uzovnica
Na Zlataru ispod jele – pesma „iz vika“, zapadna Srbija
Oj divojko mile moje – brojenica „na glas“, Šumadija, Gornja Jasenica
Ova brda i puste doline – ljubavna pesma, severoistočna Srbija

Blok III – noviji stil (ljubavne o tajnim i zabranjenim ljubavima; slavska pesma za kraj koju izvode zajedno momci i devojke sa momentima u kojima ima troglasnih sazvučja)
Čuvam ovce u livadi dole – ljubavna pesma, Jasenica, Topola
Mala bašta, al je puna šljiva – ljubavna pesma „na bas“, zapadna Srbija
Raslo je drvo topolovo – slavska pesma „na bas“, mešovita grupa pevača, Rudnik, Gornja Crnuća

Nastupaju:
Emina Ibrahimović,
Nemanja Hariš,
Katarina Novaković,
Violeta Radić,
Martina Čeliković,
Ines Bajić,
Ivona Sarvak i
Mila Savičić.

Klasa: Tamara Štricki Seg (autor ovog teksta).