DRESCH VONÓS QUARTET

Hungary

Petak, 22.06.2018, 20.00 @ Palić (VELIKA TERASA)

“Muzika i život oličeni u Mihalju Dresch-u su uvek predstavljali organsku i intuitivnu celinu, pa je prirodno da se zvuci koji dolaze iz dubine njegovog bića vezuju za otadžbinu i njeno šire okruženje, iz njih crpe ali u njih i vraćaju.

Suprotno nastojanjima većine džez muzičara, nikada nije pokušao da svira i dosledno kopira američki jazz, već se trudio da prepoznatljive jazz forme nadogradi sopstvenim izrazom i razumevanjem  sopstvenog kulturnog nasleđa, posebno mađarskom tradicionalnom muzikom. On ne pokušava da dobro ili loše interpretira uvezenu crnačku muziku, već svoju muziku gradi iznutra.

Po sopstvenim rečima, želi je da zauzda”unutrašnju” vatru i da preispita i uobliči intenzivne unutrašnje energije. Celog života pokušava da prenese poruku, da u isto vreme možemo da volimo i najčistiji džez, i originalnu narodnu muziku. U istom trenutku može postojati i moderno, i mađarsko.”

Bela Javorszki Szilard
(Objavljeno na internet stranici Dreschovog izdavača, Fono.hu)

DRESCH Mihály – tenor sax, fuhun, flute, voice
BRASNYÓ Antal – viola
CSOÓRI Sándor Sündi – viola, bulgarian tambourine
BOGNÁR András – double bass