Bakoš – Jovančić – Franczia trio

Serbia, Hungary

Nedelja, 26.06.2016, 20.30

Još od sredine 90-tih kada je oformljen sastav Ethnokor, započinje saradnja Arpada Bakoša i Miroslava Jovančića na polju istraživanja tradicionalne muzike našeg okruženja. Dok je prvi revnosan sakupljač i interpretator mađarske, balkanske i moldavske muzike, drugi je sklon improvizacijama koje obogađuju i unapređuju navedeni muzički fundus. Njihove različitosti spajaju se na bini u  izuzetnoj  zvučnoj slojevitosti i pokazuju nam da se granice između tradicionalne muzike i savremenog stvaralaštva odavno potiru, zatim ujedinjuju pod kapom muzike sveta (world music). Godine iskustva i muzičke zrelosti dobrano se osećaju u njihovim skorašnjim nastupima, koji su u poslednje vreme najčešće u formi tria sa gitaristom Zoranom Dukićem, dok im se ovaj put pridružuje perkusionista Daniel Francia iz Budimpešte.

Miroslav Jovančić – violina
Bakos Árpád – tradicionalni duvački i žičani instrumenti
Franczia Dániel – perkusije