Program

Covid-19 upozorenje

Važi za sve lokacije:
Molimo posetioce da se pridržavaju preporučenih mera zaštite od pandemije.

Petak, 16.10.2020.

Železnička stanica, Sombor
15.30 h – CONTRABAYANDO (Subotica)
16.10 h – RAHAT (Beograd)
16.40 h – FRAME TRIO (Novi Sad)
+ Miroslav Jovančić & Arpad Bakoš (Subotica, Čantavir)

Petak, 16.10.2020. 

Železnička stanica, Subotica
18.00 h – ISTANBUL NIGHT (Zrenjanin, Horgoš)
18.45 h – KURTAUTCA (Subotica)

Subota, 17.10.2020. 

Bioskop Abazija, Palić
13.00 h – DUO MEU FADO (Beograd)
14.15 h – FRAME ORCHESTRA (Novi Sad)
15.45 h – JOVANČIĆ – BAKOŠ – DUKIĆ (Subotica)
17.00 h – NAKED (Beograd)