Program

Utorak, 21.06.2016.

Dvorište Muzičke škole u Subotici
20.00 h – učenici Odseka za tradicionalno pevanje i etnomuzikologiju Muzičke škole u Subotici (SRB)
20.20 h – GULAZA (ISR)

Klein House social bar, Subotica
21.30 h – DAVID YENGIBARIAN TRIO (ARM/HUN)

Petak, 24.06.2016.

Velika terasa, Palić
20.30 h – BUSH MAD SQUAD (Novi Sad, SRB/UK)
22.00 h – UPRIZE (Senta, SRB)
23.30 h – KILLO KILLO DJ/MC (Novi Sad, SRB)

Subota, 25.06.2016. 

Velika terasa, Palić
20.30 h – MATTHIAS LOIBNER (AT)
21.30 h – SHIRA U’TFILA (Beograd, SRB/IND/ISR)
23.30 h – RROMANO SUNO, DJ (Beograd, SRB)

Nedelja, 26.06.2016.

Velika terasa, Palić
20.30 h – BAKOŠ-JOVANČIĆ-FRANCZIA (SRB, HUN)
21.30 h – PATRICK WALKER TRIO (UK/CRO)
22.30 h – Zatvaranje festivala